زنگ سی شارپ – قسمت سی و دوم

قسمت پایانی حل تمرین شماره ۱۴


مسعود درویشیان 22 دیدگاه سی شارپ Saturday, 15th June , 2013 29977 بازدید

در قسمت قبل، در حل تمرین شماره ۱۴ توانستید تک‌آهنگ‌های هر هنرمند را ویراش کنید، در این قسمت قصد داریم آلبوم‌های ذخیره شده را ویراش و همین‌طور تک‌آهنگ‌ها‌ و آهنگ‌های آلبوم هر هنرمند را Play و Stop کنیم.

زنگ سی‌شارپ - قسمت سی و دوم

با ویرایش آلبوم شروع می‌کنیم. پس از این‌که برای هر هنرمند تعدادی آلبوم ذخیره کردید، کاربر باید بتواند تماماً این آلبوم را ویرایش کند. یعنی نام آلبوم، سال انتشار، سبک و آهنگ‌های آلبوم (با تمام جزئیات هر آهنگ) باید قابل ویرایش باشد و در نهایت باید این قابلیت وجود داشته باشد که آلبوم یا آهنگ‌های آن را بتوان حذف کرد.

بعد از آن‌که هنرمند مورد نظر را در برنامه انتخاب کردید، گزینه‌های مختلفی را مشاهده می‌کنید که به شرح زیر است:

در قسمت قبل، در گزینه‌های ۵ و ۶ عبارات View Single Tunes و View Albums قرار داشت که در این قسمت آن‌ها را به Play Single Tunes و Play Albums تغییر دادیم. در قسمت قبل با انتخاب گزینه‌های ۵ و ۶ می‌توانستید آلبوم‌ها و تک‌آهنگ‌های ذخیره شده را مشاهده کنید، تفاوت در این‌جاست که در این قسمت پس از مشاهده‌ی آن‌ها می‌توانید آهنگ مورد نظر خود را انتخاب و به آن گوش کنید. در انتهای این مقاله در مورد Play و Stop کردن موزیک‌ها بحث خواهیم کرد. وقتی گزینه‌ی شماره ۱ را انتخاب می‌کنید، گزینه‌های بعدی برای شما نمایش داده می‌شود:

در قسمت قبل با گزینه‌های ۱ و ۳ آشنا شدید و دانستید که به چه صورت این ویرایش‌ها انجام می‌شوند. در این قسمت به سراغ گزینه‌ی ۲، Edit Albums، می‌رویم. با فرض این‌که هنرمندی به‌نام OneRepublic داشته و سه آلبوم برای آن داشته باشیم، پس از انتخاب گزینه‌ی ۲ آلبوم‌های OneRepublic را می‌بینیم که باید به‌منظور Edit یکی را انتخاب کنیم:

برای نمونه، آلبوم Native را انتخاب می‌کنیم. پس از آن‌که Native را نوشته و Enter زدیم، گزینه‌های زیر برای ما نمایش داده می‌شود:

در این‌جا شما می‌توانید تمام جزئیات یک آلبوم را ویرایش کنید. به‌منظور ویرایش و دیدن اطلاعات هر آلبوم، تعدادی متد برای کلاس Album در نظر گرفتیم. به کلاس Album مجدداً توجه کنید:

using System;
namespace MusicBoxPractice
{
  class Album
  {
    // Fields
    private string AlbumName;
    private string AlbumOwner;
    private string AlbumGenre;
    private ushort AlbumYear;
    private Tune[] Tunes;

    // Constructor
    public Album(string albumName, Artist artist,
      string albumGenre, ushort albumYear, Tune[] tunes)
    {
      AlbumName = albumName;
      AlbumOwner = artist.GetArtistFullName();
      AlbumGenre = albumGenre;
      AlbumYear = albumYear;
      Tunes = tunes;
    }

    public string GetAlbumName() { return AlbumName; }
    public void SetAlbumeName(string name) { AlbumName = name; }

    public string GetAlbumGenre() { return AlbumGenre; }
    public void SetAlbumGenre(string genre) { AlbumGenre = genre; }

    public ushort GetAlbumYear() { return AlbumYear; }
    public void SetAlbumYear(ushort year) { AlbumYear = year; }

    public Tune[] GetTunes() { return Tunes; }

    public void RemoveTune(byte index)
    {
      Tunes[index] = null;
    }
  }
}

به‌این ترتیب برای ویرایش (مثلاً) نام آلبوم کافی است که نام جدید را از کاربر دریافت و توسط متد ()SetAlbumName نام را جدید را ثبت کنیم. سال و سبک آلبوم نیز به همین روش تغییر می‌یابد. برای حذف کردن یک آهنگ از آلبوم کافی است که index آن خانه از آرایه که آهنگ مورد نظر در آن ذخیره شده است را به متد ()RemoveTune بدهید.

گزینه‌ی ۴، Edit Tunes، برای ویرایش آهنگ‌های آلبوم است. برای آلبوم Native از OneRepublic، سه آهنگ در نظر گرفته‌ایم. بعد از انتخاب گزینه‌ی چهار، این سه آهنگ را می‌بینید و به‌منظور ویرایش، باید یکی را انتخاب کنید:

با فرض این‌که آهنگ Counting Stars را انتخاب کنیم، بعد از انتخاب آن گزینه‌های زیر را می‌بینیم:

در این‌جا، ویرایش آهنگ‌های آلبوم مانند ویرایش تک‌آهنگ‌ها است. کافی است که (مثلاً) با انتخاب گزینه‌ی ۲، ژانر جدید را وارد و آن را جایگزین ژانر قبلی کنید.

نکته‌ی قابل توجه در این برنامه گزینه‌ی Back است. می‌بینید که با انتخاب بعضی از گزینه‌ها، صفحه‌ی Console پاک شده و موارد دیگری برای شما نمایش داده می‌شود و در واقع شما یک سطح جلوتر می‌روید و با انتخاب Back یک سطح به عقب برمی‌گردید. برای این‌که با این روش آشنا شوید به برنامه‌ی ساده زیر که به‌این منظور نوشته شده است، دقت کنید:

using System;
class MyClass
{
  static void Main()
  {
    Test ob = new Test();
    while (true)
    {
      ob.Proccess(ob.ShowMenu());
    }
  }
}
class Test
{
  string Act;
  public string ShowMenu()
  {
    Console.Clear();
    Console.WriteLine("1. Level One");
    Console.WriteLine("2. Exit");
    Console.WriteLine();
    Console.Write("Choose: ");
    return Console.ReadLine();
  }
  public void Proccess(string choice)
  {
    switch (choice)
    { 
      case "1":
        while (true)
        {
          Console.Clear();
          Console.WriteLine("1. Level Two");
          Console.WriteLine("2. Back");
          Console.WriteLine();
          Act = GetInput("Choose: ");
          if (Act == "1")
          {
            while (true)
            {
              Console.Clear();
              Console.WriteLine("  Level Three");
              Console.WriteLine("2. Back");
              Console.WriteLine();
              Act = GetInput("Choose: ");
              if (Act == "2")
              {
                break;
              }
              else
              {
                Console.WriteLine("Not Found!");
                Console.ReadLine();
                continue;
              }
            }
            continue;
          }
          else if (Act == "2")
          {
            break;
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("Not Found!");
            Console.ReadLine();
            continue;
          }
        }
        break;
      case "2":
        Environment.Exit(0);
        break;
    }
  }
  public string GetInput(string message)
  {
    Console.Write(message);
    return Console.ReadLine();
  }
}

اگر برنامه بالا را اجرا کنید متوجه می‌شوید که سه سطح در این برنامه وجود دارد. وقتی برنامه اجرا می‌شود کاربر دو گزینه دارد، یا باید سطح یک را انتخاب کند یا از برنامه خارج شود. اگر کاربر گزینه‌ی ۱ انتخاب کند وارد سطح دوم می‌شود و سپس:

به منظور پخش تک‌آهنگ‌هایی که ذخیره کردید، گزینه‌ی ۵ را انتخاب می‌کنید. با فرض این‌که برای هنرمندی به اسم Zedd تک‌آهنگی به‌نام Breakn’ A Sweat افزوده باشید، با انتخاب گزینه‌ی ۵ کلیه‌ی تک‌آهنگ‌های Zedd برای شما نمایش داده می‌شود، در این‌جا تنها یک تک‌آهنگ (Breakn’ A Sweat) برای این هنرمند در نظر گرفته‌ایم:

بعد از انتخاب تک‌آهنگ مورد نظر، موزیک Play شده و جزئیات آن نمایش داده می‌شود:

برای Stop کردن موزیک کافی است که کلمه‌ی Stop را وارد کنید، در غیر این‌صورت با وارد کردن هر کلید دیگری برنامه به مرحله‌ی قبل باز می‌گردد و موسیقی نیز درحال پخش می‌ماند. موسیقی شما باید دارای پسوند .wav باشد تا Play شود زیرا .Net Framework به‌صورت پیش‌فرض از پسوندهای دیگر مثل .mp3 پشتیبانی نمی‌کند و در این‌جا نیز ما از همین پسوند برای پخش کردن موزیک استفاده می‌کنیم. برای پخش موسیقی باید using System.Media را به کلاس UI اضافه کنید تا بتوانید به کلاس SoundPlayer برای Play کردن موسیقی دسترسی داشته باشید.

به نمونه‌ی زیر دقت کنید:

using System;
using System.Media;
class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    SoundPlayer myPlayer = new SoundPlayer(@"C:\Daft Punk\Instant Crush.wav");
    myPlayer.Play();
    //myPlayer.Stop();
    Console.ReadLine();
  }
}

همان‌طور که می‌بینید در constructor کلاس SoundPlayer آدرس آهنگ مورد نظر را قرار داده‌ایم که در پروژه این آدرس در متغیر Path قرار می‌گیرد. توجه کنید که قبل از رشته آدرس باید از علامت @ استفاده کنید تا علائمی مثل \ به‌عنوان بخشی از آدرس در نظر گرفته شده و به‌عنوان escape sequence در نظر گرفته نشوند. توسط متد ()Play آهنگ پخش و توسط متد ()Stop آهنگ متوقف می‌شود. در گزینه‌ی ۶، Play Albums، ابتدا لیستی از آلبوم‌ها نشان داده شده و سپس با انتخاب آلبوم و سپس انتخاب یکی از آهنگ‌های آن آلبوم، موزیک مورد نظر Play می‌شود.

یکی دیگر از متدهایی که در این برنامه از آن استفاده کرده‌ایم، متد ()Capitalize است:

public static string Capitalize(string title)
{
    CultureInfo cultureInfo = Thread.CurrentThread.CurrentCulture;
    TextInfo textInfo = cultureInfo.TextInfo;
    return textInfo.ToTitleCase(title);
}

دلیل استفاده از این متد این بود که بتوانیم حروف اول یک عبارت را به‌صورت بزرگ نمایش دهیم. به‌عنوان مثال عبارت this is a text به‌صورت This Is A Text نمایش داده شود.

حل تمرین شماره ۱۴ در این قسمت به پایان رسید و نسخه‌ی نهایی پروژه را می‌توانید از این‌جا دانلود کنید. قابل ذکر است که این پروژه با توجه به مواردی که تا قبل از این تمرین گفته شده بود انجام شده است و بدون شک روش‌های بهتر و زیباتری برای انجام چنین تمرین‌های وجود دارد که با دنبال کردن قسمت‌های بعدی زنگ سی‌شارپ با آن‌ها آشنا خواهید شد. لطفاً پروژه را دانلود کرده و تا آن‌جا که می‌توانید کدها را برای خودتان تجزیه و تحلیل کنید هرچند که زمان‌بر باشد زیرا تا زمانی‌که روی این موضوعات و تجزیه و تحلیل کدهای نمونه‌ای که می‌بینید و می‌نویسید وقت و انرژی صرف نکنید نمی‌توانید توقع داشته باشید که خودتان هم روزی پروژه‌ی بزرگی انجام دهید. تاکید می‌شود که برای بهتر شدن در برنامه‌نویسی، زبان انگلیسی خود را قوی کنید و پیوسته مطالعه و تمرین را در کنار هم قرار دهید.نویسنده / مترجم : مسعود درویشیان

علاقه مند به موسیقی و برنامه نویسی بازی


22 دیدگاه برای این نوشته ثبت شده است


 1. See
  15 June 2013

  با عرض سلام و خسته نباشی خدمت استاد مسعود
  ممنون از آموزشی های خوبت……
  ببخشید آقا مسعود من یه سوال خدمتتون داشتم…

  class example
  {
    private int a;
    public int curra
    {
      get
      {
        return a;
      }
      set
      {
        a = value;
      }
    }
  }
  

  آقا ببخشید این set و get چیه ؟؟
  با تشکر
 2. سعید
  15 June 2013

  مطلب خوبی بود :)
 3. داوود
  18 June 2013

  سلام مسعود جان؛ وقتت بخیر؛ من هنوز تازه به درس 28 و ابتدای حل تمرین فوق رسیدم.
  بابت پروژه ت خیلی ممنون.
  مسعود جان در این تکه کد:

  Albums = new Album[5];
  SingleTunes = new Tune[10];
  

  وقتی که چند خط بالا رو درج کردیم ؛ کامپایلر بخاطر وجود [] میفهمه که باید آرایه ای از کلاس فوق تشکیل بده؟ وجود [] باعث تعریف آرایه میشه در هر جایی؟  • سلام، آره دقیقاً. الان جنس این آرایه، Albums هست و فقط می‌شه اشیائی از همین جنس رو داخلش ذخیره کرد. مثلاً وقتی یه آرایه از جنس int داری دیگه نمی‌تونی داخلش float ذخیره کنی، این هم به همین ترتیب هست.
 4. داوود
  22 June 2013

  سلام مسعود جان؛ وقتت بخیر
  دو تا سوال از خدمتتون داشتم؛
  سوال اول) در انتهای درس بیست و نهم و در این شبه کد:

    // Fields
    MusicBox MyMusicBox;
   
    // Constructor
    public UI()
    {
      // A music box with 10 artists.
      MyMusicBox = new MusicBox(10);
    }
  

  آیا تعریف فیلد رو گفتید؟ یا اینکه من ندیدم و یا اینکه چیز خاصی نداره؟
  ممنون میشم اگه طرز ایجاد فیلد رو در اینجا بگید؛ همچنین اینکه در اینجا سازنده UI در واقع پارامتری نداره دیگه! درسته؟؟ به محض ایجاد چنین کلاسی یک Music box با 10 تا خواننده ایجاد میشه.
  سوال دوم) در همون درس بیست و نهم و در پاسخ به یکی از دوستامون در خصوص موجودیت دانشجو ؛ شما زحمت کشیدی و مقداری از برنامه رو براشون نوشتی. میخواستم ببینم چه علتی داره که متد GetInput رو داخل خود کلاس student ننوشتی و در واقع بیرون از کلاس نوشتی؟
  استنباط خودم اینه که چون ممکنه این کلاس زیاد مورد استفاده قرار بگیره؛ حتی در کلاسهای دیگه؛ پس بهتره که در هر بار فراخوانی اون ازش شیئی ایجاد نشه تا از حجم برنامه اجرایی مون کمتر بشه! درسته؟  • سلام وقت به‌خیر
   ج سوال 1: توی عبارت MusicBox MyMusicBox در واقع متغیر MyMusicBox رو تعریف کردیم (که این متغیر یه فیلد هست) و توی constructor از روی اون یه شیء ساختیم. دلیل این‌که متغیر رو بیرون از constructor تعریف کردیم این هست که بتونیم خارج از constructor هم بهش دسترسی داشته باشیم. constructor هیچ پارامتری نداره و به محض ساختن شیء یه MusicBox با 10 تا خواننده ایجاد می‌کنه

   ج سوال 2: آره استنباط خودت درسته، ما ممکنه واسه کلاس‌های دیگه‌ای هم بخواهیم از این متد استفاده کنیم پس بهتره این متد مستقل باشه
   • داوود
    22 June 2013

    دستت درد نکنه مسعود جان بخاطر پاسخت.
    فقط من اینجا منظورم این هستش که شما تعریف فیلد رو کی درس دادی؟
    و اینکه چرا فیلد تعریف کردی ؟ نمیشد یک شیء جدید new می کردی؟
    الان سوال من در اینجا فلسفه وجودی فیلدی است که شما ایجادش کردین. آیا این فیلد در واقع مشابه فیلدهای بانکهای اطلاعاتی هستن که داخلشون اطلاعات مشابه و یک نوعی ذخیره میشه؟ مثل فیلد معدل نمرات دانشجویان!
    ممنون میشم اگه در این خصوص توضیح کوچیکی بدید.
    ببخشید اگه سوالم پیش پا افتاده ست.    • خواهش می‌کنم، توی یه کلاس متغیرهایی که تعریف می‌کنیم رو فیلد می‌نامیم. همین… (فیلد رو توی قسمت‌های قبلی گفتم که تعریف همینی هست که الان اشاره کردم)
     توی این مثال، MusicBox MyMusicBox تعریف متغیر هست که بهش می‌گیم فیلد!
     فقط توی constructor اومدیم اون رو New کردیم
     فیلد چیز خاصی نیست، متغیرهای توی کلاس هست….
     • داوود
      22 June 2013

      ممنونم ازت؛ خیلی ممنون. فقط تا درس بیست و نهم که نگفتی تعریفشو ! آخه ندیدم جایی.
      بازم مرسی + تشکر :)
 5. داوود
  27 June 2013

  سلام عزیزم؛ دارم پرینت میگیرم. میخواستم از اینکه یادت مونده بود و رنگ پس زمینه کدها رو مجددا به خاکستری تغییر دادی، ازت تشکر کنم. مرسی :)  • سلام، خواهش می‌کنم ;)
   • داوود
    27 June 2013

    ممنونم؛
    مسعود جان تا یک هفته از دست کامنت ها و مزاحمتهای من راحت هستی، چون دارم به یه مسافرت یه هفته ای می رم.
    البته از قسمت 28 به بعد رو چون نخوندم همشو پرینت گرفتم تا اگه مقدور باشه تو مسافرت بتونم از مطالب خوبت استفاده کنم.
    ضمنا اگه بدون کامپیوتر بخونیم و کار کنیم که ایراد بزرگی نداره؟
 6. غزل
  18 October 2013

  سلام
  وقتتون بخیر
  اگه بخوام برای عمل UNDoبرای تصویر از پشته استفاده کنم ک هر بار ک عملی مثل سیاه سفید انجام داد..بتونه برگرده به حالت قبلش..برای این کار هر مرتبه ک تغییری تو تصویر ایجاد میشه..میریزمش تو پشته ودر اخر با هر آن دو..مقدار بالای پشته پاپ میشه ومقدار بالای پشته رو با پیک برمیگردونه ..حالا نمیدونم چطور مقدار بالای پشته رو تو پیکچر باکس نمایش بدم..ممنونم میشم کمکم کنین
 7. محمد
  15 September 2014

  من شنیدم فقط اول جمله باید با حروف بزرگ باشه پس استفاده از کَپیتالایز چه فایده داره؟
 8. محمد
  15 September 2014

  چرا جواب نمی دین آخه :((((((
 9. محمد
  15 September 2014

  از کاپیتالایز هیچی نفهمیدم لطفا help me !
  • محمد
   16 September 2014

   فهمیدم مشگل کجاست مشکل نیم اسپیسشه یعنی اولش باید می نوشتیم :

   using System.Globalization;
    10. وجیهه
  15 August 2018

  شما گروه تلگرامی پرسش و پاسخ سی شارپ ندارید؟
 11. مهدی
  3 September 2018

  با سلام خدمت آقای درویشیان…
  آقای درویشیان مقالات شما عالی و بی نقص هستش ولی یک مشکل اساسی که داره اینه که اون ها به صورت پی دی اف هستش و بعضی افراد مثل من با خوندن یک قسمت اذیت میشن و دچار سردرد میشن…
  لطفا اگه میشه این مقالات خوب و مفید رو به صورت کتاب هم عرضه کنید تا علاقه مندان بتونن استفاده کنند….
  ممنون❤دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کامنت های شما بعد از تأیید توسط نویسنده وبلاگ، منتشر خواهند شد.

لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به پست بالا باشد. اگر حرف دیگری دارید و یا قصد تماس با من را دارید، از فرم تماس استفاده کنید.

شما میتوانید با مراجعه به سایت گراواتار یک آواتار اختصاصی برای خود تعریف کنید، تا در کنار نام شما نمایش داده شود

برای قرار دادن کدهای نمونه می توانید از تگ های [php] ، [html] ، [css] و [js] استفاده کنید.
به عنوان مثال کدهای php را می توان به صورت زیر قرار داد:
[php] var $whoLoveIranians = "WebTarget!"; [/php]کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت وب تارگت محفوظ است ©2024 وب‌تارگت

استفاده از مطالب وب سایت در سایر وب سایت‌ها و نشریات چاپی با ذکر منبع آزاد است.