زنگ سی شارپ – قسمت چهل و هفتم

بررسی Exception در سی شارپ


مسعود درویشیان 15 دیدگاه سی شارپ Monday, 16th December , 2013 44181 بازدید

زنگ سی‌شارپ - قسمت چهل و ششم

گرفتن تمام exception ها

بعضی وقت‌ها، ممکن است بخواهید تمام exception ها را بدون در نظر گرفتن نوع آن‌ها، بگیرید. برای انجام این‌کار، یک مدل catch مشخص می‌کنید که exception type و exception variable ندارد.

فرم کلی آن به‌شکل زیر است:

catch {
  // handle exceptions
}

خط کد بالا باعث به‌وجود آمدن یک catch all exception handler می‌شود و تضمین می‌کند که تمامی exception های به‌وجود آمده گرفته شوند.

به مثال زیر دقت کنید:

// Use the "catch all" catch.
using System;
class ExcDemo5
{
  static void Main()
  {
    // Here, numer is longer than denom.
    int[] numer = { 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 };
    int[] denom = { 2, 0, 4, 4, 0, 8 };

    for (int i = 0; i < numer.Length; i++)
    {
      try
      {
        Console.WriteLine(numer[i] + " / " +
        denom[i] + " is " +
        numer[i] / denom[i]);
      }
      catch
      { 
        // A "catch-all" catch.
        Console.WriteLine("Some exception occurred.");
      }
    }
  }
}

/* Output
 
4 / 2 is 2
Some exception occurred.
16 / 4 is 4
32 / 4 is 8
Some exception occurred.
128 / 8 is 16
Some exception occurred.
Some exception occurred.
 
*/

نکته‌ی مهم دیگر این است که catch all exception handler باید آخرین catch در لیست catch ها باشد.

دقت داشته باشید که نباید در همه‌ی موارد از catch all handler استفاده کنید و به‌طور معمول بهتر است که هر نوع exception را جداگانه handle کنید. همچنین handle کردن تمام exception ها درون یک handler مشکل است. بنابراین از catch all handler در شرایط خاصی استفاده می‌شود و نباید همیشه exception ها را به‌طور کلی با استفاده از آن handle کرد.

Try block های تو در تو

یک try block می‌تواند درون یک try block دیگر قرار گیرد. Exception به‌وجود آمده در try block داخلی که توسط catch مرتبط با همان try گرفته نشده باشد، می‌تواند توسط catch مربوط به try block خارجی گرفته شود.

در مثال زیر، IndexOutOfRangeException توسط try block داخلی گرفته نشده و try block خارجی آن را می‌گیرد:

// Use a nested try block.
using System;
class NestTrys
{
  static void Main()
  {
    // Here, numer is longer than denom.
    int[] numer = { 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 };
    int[] denom = { 2, 0, 4, 4, 0, 8 };

    try
    { 
      // outer try
      for (int i = 0; i < numer.Length; i++)
      {
        try
        { 
          // nested try
          Console.WriteLine(numer[i] + " / " +
            denom[i] + " is " +
            numer[i] / denom[i]);
        }
        catch (DivideByZeroException)
        {
          Console.WriteLine("Can't divide by Zero!");
        }
      }
    }
    catch (IndexOutOfRangeException)
    {
      Console.WriteLine("No matching element found.");
      Console.WriteLine("Fatal error -- program terminated.");
    }
  }
}

/* Output
 
4 / 2 is 2
Can't divide by Zero!
16 / 4 is 4
32 / 4 is 8
Can't divide by Zero!
128 / 8 is 16
No matching element found.
Fatal error -- program terminated.
 
*/

در این مثال، exception ای که می‌تواند توسط try block داخلی handle شود (در این‌جا divide-by-zero)، به برنامه اجازه می‌دهد تا ادامه یابد. اما exception به‌وجود آمده به‌دلیل گذشتن از حد آرایه، توسط try block خارجی گرفته شده و موجب به پایان رسیدن برنامه می‌شود.

Try block های تودرتو به error های مختلف اجازه می‌دهد تا از روش‌های متفاوتی handle شوند. بعضی از error ها قابل اصلاح کردن نیستند و بعضی دیگر خطاهای کوچکی هستند که می‌توانند بلافاصله درست شوند. بیشتر برنامه‌نویسان از try block خارجی برای handle کردن خطاهایی که سخت قابل اصلاح کردن هستند استفاده می‌کنند و از try block داخلی برای درست کردن خطاهایی که راحت‌تر اصلاح می‌شوند، بهره می‌برند. شما همچنین می‌توانید از try block خارجی به‌عنوان catch all handler  برای handle کردن error هایی که در try block داخلی handle نشده‌اند، استفاده کنید.

پرتاب کردن یک Exception

در مثال‌های قبل، exception هایی که به‌طور خودکار توسط runtime system تولید شده بودند، گرفته می‌شدند. اما شما می‌توانید به‌صورت دستی یک exception را با استفاده از کلمه‌کلیدی throw پرتاب کنید.

فرم کلی آن به شکل زیر است:

throw exceptOb;

در این‌جا، exceptOb باید یک شیء از کلاس یک exception باشد که از Exception ارث‌بری کرده است.

به مثال زیر دقت کنید:

using System;
class ThrowDemo
{
  static void Main()
  {
    try
    {
      Console.WriteLine("Before throw.");
      throw new DivideByZeroException();
    }
    catch (DivideByZeroException)
    {
      Console.WriteLine("Exception caught.");
    }
    Console.WriteLine("After try/catch statement.");
  }
}

/* Output
 
Before throw.
Exception caught.
After try/catch statement.
 
*/

همان‌طور که می‌بینید، DivideByZeroException در قسمت throw با استفاده از new ساخته شده است. به یاد داشته باشید که throw یک شیء را پرتاب می‌کند. بنابراین شما باید یک شیء برای آن بسازید تا آن را پرتاب کند. این بدان معناست که نمی‌توانید یک type را پرتاب کنید. در این مورد، برای ساخت شیء DivideByZeroException از default constructor استفاده شده است اما constructor های دیگر نیز برای exception ها موجود هستند. در اکثر موارد، exception هایی که پرتاب می‌کنید اشیای exception class هایی هستند که خودتان ساخته‌اید. در ادامه‌‎ی این مبحث متوجه خواهید شد که چگونه exception class های خودتان را بسازید.

پرتاب مجدد یک exception

یک exception گرفته شده توسط یک catch می‌تواند مجدداً پرتاب شود و این exception سپس می‌تواند توسط یک outer catch گرفته شود. یکی از مهم‌ترین دلایل پرتاب مجدد یک exception این است handler های بیشتری می‌توانند به exception دسترسی داشته باشند. به‌عنوان مثال، ممکن است exception handler اول، یک جنبه از exception و exception handler دوم، جنبه‌ی دیگری از exception  به‌وجود آمده را handle کند. برای پرتاب مجدد یک exception کافی است فقط به تنهایی از کلمه‌ی throw استفاده کنید. به‌شکل زیر:

throw;

یه‌یاد داشته باشید هنگامی‌که یک exception را مجدداً پرتاب می‌کنید، این exception باید توسط یک outer block گرفته شود.

برنامه‌ی زیر پرتاب مجدد یک exception را نشان می‌دهد:

using System;
class Program
{
  static void Main()
  {
    // Comment out the first 1-2 method invocations.
    try
    {
      A();
      B();
      C(null);
    }
    catch (Exception ex)
    {
      Console.WriteLine(ex.Message);
    }
  }

  static void A()
  {
    // Rethrow syntax.
    try
    {
      int value = 1 / int.Parse("0");
    }
    catch
    {
      throw;
    }
  }

  static void B()
  {
    // Filtering exception types.
    try
    {
      int value = 1 / int.Parse("0");
    }
    catch (DivideByZeroException ex)
    {
      throw ex;
    }
  }

  static void C(string value)
  {
    // Generate new exception.
    if (value == null)
    {
      throw new ArgumentNullException("value");
    }
  }
}

/* Output
 
Attempted to divide by zero.

//// if you comment out the first and second method invocations:
Value cannot be null.
Parameter name: value
 
*/

اگر برنامه‌ی بالا را اجرا کنید پیغام Attempted to divide by zero را مشاهده خواهید کرد. در این هنگام، تنها متد ()A فراخوانی شده است و متدهای ()B و ()C فراخوانی نمی‌شوند. هنگامی‌که در ابتدا متد ()A اجرا می‌شود، exception به‌وجود آمده (که ابتدا درون متد ()A یک‌بار throw و یک‌بار catch شده است) دوباره throw شده و به متد ()Main فرستاده می‌شود. اکنون درون متد ()Main پس از فراخوانی ()A یک exception به‌وجود آمده است که باید handle شود. بنابراین بلافاصله کنترل برنامه به catch درون ()Main داده شده و پیغام خطای به‌وجود آمده نمایش داده می‌شود. از این‌رو متدهای ()B و ()C دیگر اجرا نمی‌شوند. اگر متدهای ()A و ()B را comment کنید خروجی متفاوتی می‌بینید. در مورد متد ()C دیگر پرتاب مجدد exception نداریم زیرا exception به‌وجود آمده برای اولین‌بار throw شده و درون متد اصلی برنامه handle می‌شود.

به مثال دیگری در این مورد توجه کنید:

// Rethrow an exception.
using System;
class Rethrow
{
  public static void GenException()
  {
    // Here, numer is longer than denom.
    int[] numer = { 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 };
    int[] denom = { 2, 0, 4, 4, 0, 8 };

    for (int i = 0; i < numer.Length; i++)
    {
      try
      {
        Console.WriteLine(numer[i] + " / " +
        denom[i] + " is " +
        numer[i] / denom[i]);
      }
      catch (DivideByZeroException)
      {
        Console.WriteLine("Can't divide by Zero!");
      }
      catch (IndexOutOfRangeException)
      {
        Console.WriteLine("No matching element found.");
        throw; // rethrow the exception
      }
    }
  }
}
class RethrowDemo
{
  static void Main()
  {
    try
    {
      Rethrow.GenException();
    }
    catch (IndexOutOfRangeException)
    {
      // recatch exception
      Console.WriteLine("Fatal error -- " + "program terminated.");
    }
  }
}

/* Output
 
4 / 2 is 2
Can't divide by Zero!
16 / 4 is 4 
32 / 4 is 8
Can't divide by Zero!
128 / 8 is 16
No matching element found.
Fatal error -- program terminated.

*/

در این برنامه، DivideByZeroException در متد ()GenException به‌وجود آمده و در همان‌جا نیز handle شده است. اما handle کردن IndexOutOfRangeException به متد ()Main واگذار شده است.

استفاده از finally

گاهی‌اوقات شما می‌خواهید یک بلوک از کد حتماً پس از try/catch اجرا شود. برای مثال، ممکن است یک exception باعث شود تا ادامه‌ی اجرای یک متد پایان یابد اما آن متد یک فایل یا یک network connection را باز کرده است که حتماً باید در نهایت بسته شود. این چنین شرایطی در برنامه‌نویسی زیاد هستند و سی‌شارپ راه حل ساده و مناسبی برای آن ارائه داده که این راه حل، استفاده از finally block است. Finally block باید در انتهای دنباله‌ی catch ها قرار بگیرد. فرم کلی try/catch که شامل finally است، به‌صورت زیر می‌باشد:

try {
  // block of code to monitor for errors
}
catch (ExcepType1 exOb) {
  // handler for ExcepType1
}
catch (ExcepType2 exOb) {
  // handler for ExcepType2
}...
finally {
  // fi nally code
}

Finally block تحت هر شرایطی اجرا می‌شود. این بدان معناست که مهم نیست try block با موفقیت اجرا شود یا خیر، در نهایت finally block اجرا خواهد شد.

به مثال زیر توجه کنید:

// Use finally.
using System;
class UseFinally
{
  public static void GenException(int what)
  {
    int t;
    int[] nums = new int[2];
    Console.WriteLine("Receiving " + what);
    try
    {
      switch (what)
      {
        case 0:
          t = 10 / what; // generate div-by-zero error
          break;
        case 1:
          nums[4] = 4; // generate array index error
          break;
        case 2:
          return; // return from try block
      }
    }
    catch (DivideByZeroException)
    {
      Console.WriteLine("Can't divide by Zero!");
      return; // return from catch
    }
    catch (IndexOutOfRangeException)
    {
      Console.WriteLine("No matching element found.");
    }
    finally
    {
      Console.WriteLine("Leaving try.");
    }
  }
}
class FinallyDemo
{
  static void Main()
  {
    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
      UseFinally.GenException(i);
      Console.WriteLine();
    }
  }
}

/* Output
 
Receiving 0
Can't divide by Zero!
Leaving try.
 
Receiving 1
No matching element found.
Leaving try.
 
Receiving 2
Leaving try. 

*/

همان‌طور که خروجی نشان می‌دهد، مهم نیست برنامه به چه طریقی از try block خارج می‌شود، finally block همیشه اجرا خواهد شد. از لحاظ تکنیکی، هنگامی‌که یک finally block دقیقاْ بعد از یک try block قرار گیرد دیگر catch block نمی‌تواند بعد از آن‌ها بیاید و finally block بعد از try block اجرا خواهد شد اما هیچ exception ای handle نشده است.نویسنده / مترجم : مسعود درویشیان

علاقه مند به موسیقی و برنامه نویسی بازی


15 دیدگاه برای این نوشته ثبت شده است


 1. اشکان
  17 December 2013

  سلام. آقا ممنون بابت زحمتایی که کشیدین و این آموزش رو تا اینجا پیش بردین، امیدوارم موفق باشین. :)
 2. هستی
  21 December 2013

  سلام
  این مجموعه آموزشی خیلی فوق العاده است. بابات زحماتتون خیلی خیلی ممنون.
  اما یه انتقاد…
  مگه قرار نبود هر هفته دو قسمت از این مجموعه منتشر بشه؟!؟ پس چی شد؟!؟!
 3. محمد
  22 December 2013

  سلام واقعا خسته نباشید . میشه لطف کنید درباره متد paramz ی توضیحی بدید و یه مثال برام بذارید ممنون میشم
 4. داود حاجی پور
  22 December 2013

  سلام دوست عزیز ، تا به حال چنین مجموعه شیوا و کاملی که بصورتی فوق العاده ساده یک زبان برنامه نویسی رو توضیح بده ، ندیده بودم ، مهندس عزیز ، اگه گذاشتن ادامه این مجموعه فعلا برات مقدور نیست ، من حاضرم در قبال دریافت اون به حساب شما پول واریز کنم و این مجموعه رو برام ایمیل کنید بازم از این مجموعه بی نظیرت متشکرم ، منتظر جواب شما هستم ، با تشکر ، داود حاجی پور از تبریز  • سلام دوست گرامی
   ممنون از محبت شما
   این مجموعه‌ی آموزشی به‌صورت کاملاً رایگان ارائه می‌شه و ادامه خواهد داشت.
 5. زهرا
  5 February 2014

  عالیه دستتون درد نکنه
  یکی از بهترین سایتهایی هست که دیدم
  http://www.sharj10.ir
 6. طراحی سایت
  30 April 2014

  با تشکر از سایت خوبتون عالی بود
  امیدوارم همیشه موفق باشید
  http://www.sitesazi.com 7. خیلی خوب و آموزنده بود
  خسته نباشید
  http://www.latyansazeh.com
 8. محمد فر
  18 June 2014

  سلام.من متوجه throw new نمیشم.یعنی الان ما یک شی ساختیم؟
  میشه در مورد new throw بیشتر توضیح بدید
 9. محمد فر
  18 June 2014

  مثلا من دیدم که به صورت زیر هم تستفاده می کنند:
  throw new Exception(message);

  چرا به این صورت استفاده نمیشه:
  Exception oException=new Exception();
  throw oException;
 10. یو پی اس
  26 June 2014

  عالی بود ممنون 11. مثل همیشه استاد عالی بود.
 12. طراحی سایت
  17 March 2015

  بسیار عالی بود تشکر
 13. rhinoplasty
  19 February 2019

  سلام بدون کلاس رفتن میشه کل csharp رو یاد گرفت ؟دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کامنت های شما بعد از تأیید توسط نویسنده وبلاگ، منتشر خواهند شد.

لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به پست بالا باشد. اگر حرف دیگری دارید و یا قصد تماس با من را دارید، از فرم تماس استفاده کنید.

شما میتوانید با مراجعه به سایت گراواتار یک آواتار اختصاصی برای خود تعریف کنید، تا در کنار نام شما نمایش داده شود

برای قرار دادن کدهای نمونه می توانید از تگ های [php] ، [html] ، [css] و [js] استفاده کنید.
به عنوان مثال کدهای php را می توان به صورت زیر قرار داد:
[php] var $whoLoveIranians = "WebTarget!"; [/php]کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت وب تارگت محفوظ است ©2024 وب‌تارگت

استفاده از مطالب وب سایت در سایر وب سایت‌ها و نشریات چاپی با ذکر منبع آزاد است.